top of page

אושן יצירה הינו בית השקעות המתמחה
בניהול תיקי השקעות ללקוחות נבחרים 
וניהול השקעות לקרנות נאמנות

אושן יצירה בית השקעות


אושן יצירה הינו בית השקעות הפועל משנת 2014 ומתמחה בניהול השקעות לקרנות נאמנות ותיקי השקעות ללקוחות נבחרים. בית ההשקעות פועל תחת רישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.

באושן יצירה קיימים ידע, ניסיון ויכולות מוכחות באיתור וניתוח הזדמנויות השקעה בשווקים הגלובאליים במטרה להשיג ללקוחות תשואה עודפת ברמת סיכון הולמת.

אנו מודעים לאחריות הנדרשת בניהול הון לקוחותינו ופועלים ללא ליאות על מנת לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר. אנו באושן יצירה בית השקעות מעריכים יושרה, מקצועיות ומצוינות מעל לכל דבר אחר.

פילוסופיית השקעה

אסטרטגיית ההשקעה שלנו מתמקדת במחקר פונדמנטלי במטרה לאתר חברות איכותיות המנוהלות היטב ונסחרות מתחת לשווין הפנימי. לשיטתנו, חברות אלו משיאות ערך רב לבעלי המניות לאורך זמן.

אנו מתמקדים בעסקים אשר הינם קלים לחיזוי ולהבנה, בעלי חסמים גבוהים לתחרות וכוח תמחור ומייצרים תזרים מזומנים חופשי. עסקים מסוג זה צפויים להניב תשואות גבוהות על ההון המושקע והשווי הכלכלי לא צפוי להיות מושפע באופן מהותי בשל תנודתיות השווקים או נתונים מאקרו כלכליים.

בבחירת ההשקעות אנו מתמקדים בניצול מצבים של תמחור שגוי בשל אירועים זמניים באופיים או כשלי שוק או בשל הערכת חסר בנוגע לנכסי החברה ופוטנציאל הצמיחה העתידי.

תהליך ניתוח ההשקעות והערכת השווי הינו מובנה ושיטתי ועל הנכס לעמוד בקריטריונים מוקפדים לפני כניסה להשקעה. תהליך יסודי זה מפחית את רמת הסיכון שבהשקעה.

בבחינת הזדמנויות ההשקעה אנו מיישמים מתודולוגיה פרטנית לניתוח חברות ובחינה של מאפייני איכות העסק תוך קיום דיאלוג מתמשך עם ההנהלה, בעלי המניות ובעלי עניין אחרים.

הצוות המוביל

יניב אהרון, מנכ"ל

דן ברקאי, סמנכ"ל שיווק

מיכאל סבטליץ, מנהל השקעות

אלעד סלומון, ראש תחום מניות ישראל

bottom of page