top of page

מקרא פרופיל חשיפה

לקוח יקר, 

לנוחיותך, להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המרבי של קרנות הנאמנות למטבע חוץ, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח- 2007:

חשיפה מטח אתר.jpg

להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המרבי של קרנות הנאמנות למניות, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח- 2007:

חשיפה מניות אתר.jpg
bottom of page