קרנות נאמנות

אושן יצירה משמשת כמנהל השקעות חיצוני של קרנות הנושאות את השם אושן יצירה בניהול מנהל קרנות הנאמנות סיגמא קרנות נאמנות בע"מ (להלן "מנהל הקרן"):

שם הקרן:
אושן יצירה (0B) אג"ח ללא מניות
מספר נייר: 5130232

שם הקרן:
אושן יצירה (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות
מספר נייר: 5120001

שם הקרן:
אושן יצירה (0D) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/23
מספר נייר: 5128558

שם הקרן:
אושן יצירה (1A) 10/90
מספר נייר: 5119979

שם הקרן:
אושן יצירה (2B) 20/80
מספר נייר: 5123666

שם הקרן:
אושן יצירה (2B) 30/70
מספר נייר: 5124227

שם הקרן:
אושן יצירה (4B) תיק מניות
מספר נייר: 5119987

שם הקרן:
אושן יצירה (4D) גלובל אקוויטי
מספר נייר: 5124268

שם הקרן:
אושן יצירה (4D) גמישה
מספר נייר: 5119995