top of page

הכסף כבר לא הולך לגדולים: בתי ההשקעות הקטנים גוזרים את הקופון


(מתוך דה מרקר) קרנות המניות בארץ נהנו בינואר מכניסת כספים בגובה של 450 מיליון שקל, ויחד עמן גייסו הקרנות הגמישות 240 מיליון שקל. 98% מהגיוסים המשולבים בקטגוריות הופנו לקרנות מנוהלות, בעוד 10 מיליון שקל בלבד הועברו לקרנות המחקות. מדובר בהפגנת אמון משמעותית של הציבור ויועצי ההשקעות ביכולת המנהלים האקטיביים להכות את המדדים הפסיביים.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page