top of page

מקרא פרופיל חשיפה

OY_006_edited.png

לקוח יקר,


לנוחיותך, להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המרבי של קרנות הנאמנות למטבע חוץ,


בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג


קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007:

Menayot.png

להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המרבי של קרנות הנאמנות למניות, בערכו המוחלט,


לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום),


התשס"ח-2007:

bottom of page