top of page

ניהול תיקי השקעות
 

בית ההשקעות אושן יצירה נוסד בשנת 2014 ומתמחה בניהול תיקי השקעות ללקוחות נבחרים.  בית ההשקעות פועל תחת רישיון מנהל תיקים מטעם הרשות לניירות ערך, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995.

באושן יצירה קיימים ידע, ניסיון ויכולות מוכחות באיתור וניתוח הזדמנויות השקעה בשווקים הגלובאליים. היעד שלנו הינו למקסם את התשואה על הון הלקוחות ברמת סיכון הולמת.

תיק ההשקעות נבנה בהתאם לצרכים האישיים של הלקוח ועל פי מטרות ההשקעה שלו. אנו מודעים לאחריות הנדרשת בניהול הון לקוחותינו ופועלים ללא ליאות על מנת לעמוד בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר.

שירות ניהול תיק השקעות ניתן ללקוחות בעלי הון פנוי לניהול מעל 1 מש"ח.

קרנות נאמנות כרכיב יסוד

אנו מאמינים כי שילוב קרנות הנאמנות שלנו כרכיב יסוד בתיק ההשקעות יעניק ללקוחותינו יתרונות מובהקים רבים בהיבטי העלויות, המיסוי וניהול הסיכונים. כמו כן שילוב הקרנות מאפשר לנו לנצל יתרונות משקיע מוסדי בתיק השקעות פרטי. 

 

חשוב לדעת
 

ניהול התיק מבוצע בחשבון הלקוח המנוהל בסניף בנק על פי בחירתו ובאמצעות ייפוי כוח לבית ההשקעות לביצוע פעולות בני"ע. בעת הזו יצורף הלקוח להסכם מסגרת הקיים בין בית ההשקעות לבנק וייהנה מעמלות בנקאיות מופחתות כהטבה. הלקוח יכול לצפות בחשבון המנוהל, בהרכב התיק ובפעולות שבוצעו באמצעות גישה לאתר הבנק וכניסה לחשבון.

בניית תיק השקעות

התאמה אישית
 

תיק ההשקעות נבנה בהתאם לצרכי הלקוח לאחר תהליך מקיף לבירור מטרות ההשקעה, טווח ההשקעה, פרופיל פיננסי, תפיסת הסיכון ועוד – כל זאת על מנת להתאים עובר הלקוח את תיק ההשקעות באופן מיטבי. המטרה שלנו הינה למקסם את תשואת הון הלקוחות בסיכון הולם.
 

תהליך קבלת החלטות מובנה
 

תהליך ניתוח ההשקעות והערכת השווי הינו מובנה ושיטתי ועל הנכס לעמוד בקריטריונים מוקפדים לפני כניסה להשקעה. אנו נבחן את המודל העסקי של העסק, הנראות, איכות המוצרים / שירותים וההנהלה, אופן מימון העסק והתשואות על הנכסים וההון המושקע ועוד. בתהליך זה אנו שמים דגש מיוחד על איכות העסק והפער בין השווי ההוגן לבין שווי השוק. תהליך יסודי זה מפחית את רמת הסיכון שבהשקעה.

בניית תיק השקעות מנוהל
 

אנו, כחברה העוסקת בניהול תיקים, מאמינים כי שילוב מגוון רחב של מכשירי השקעה כגון קרנות נאמנות מנוהלות, מוצרים עוקבי מדד ואחזקות ישירות-יביא לבניית תיק השקעות מיטבי הממקסם את היתרונות הקיימים בכל אחד מן המוצרים הללו ויאפשר את הגמישות המרבית בניהול לטובת הלקוח.

 

bottom of page