top of page

גילוי נאות

אושן פרטנרס י.א.ד.מ בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברת ניהול תיקים העוסקת בניהול תיקים ושיווק השקעות. המידע המפורסם באתר החברה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות פרטני המתחשב בצרכיו של הלקוח ואין לראות בו משום מחויבות כלשהי של החברה למתן שירות כלשהו ללקוח. כמו כן, אין לראות בכתוב באתר משום המלצה כלשהי לבצע השקעות בשוק ההון, או המלצה להשקיע בנכסים פיננסיים כלשהם. כן יובהר, כי התכנים, ההצעות והמידע המוצגים באתר נאספים ממקורות מידע רבים ומגוונים, לחברה אין שליטה על מקורות המידע ולפיכך החברה איננה נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, מהימנותו ו/או לנכונותו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. במידה ויתגלה אי דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך לחברה כדי שתוכל לתקנו. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב כנכון. החברה מדגישה בזאת כי פעילות בנכסים פיננסיים, שוק ההון וכל מידע אחר המופיע באתר דורשות מומחיות מקצועית מיוחדת והם נעשים על דעת המשתמש ובאחריותו בלבד. המידע והשירות באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי בתחומים הנ"ל.

bottom of page