תשואות תיקים מנוהלים בענף

(מתוך גלובס) מדד אגי'ו המודד את תשואת ה"תיק הממוצע" בענף התיקים המנוהלים מסכם את שנת 2016 כשנה חיובית. ניתן לראות שב-2016 רכיב האג"ח סיפק את מירב התשואה. אנו מעודדים את לקוחותנו לבחון את תשואת התיק שלהם בהשוואה לממוצע התיקים בענף לפי אחוז החשיפה של התיק למניות.

Featured Posts
Recent Posts